Recent Posts

پنجشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۳

زرند کرمان لرزید


دوباره این سرزمین مظلوم لرزید دوباره می شد تلفات وخسارات ناشی از زلزله را محدود کرد دوباره دولت بی کفایت نتوانست به مردم مصیبت زده کمک کند دوباره کمکهای بی دریغ به غارت و چپاول رفت هنوز زخم غم بم بسته نشده بود زخم دیگری باز شد.مگر این ملت سرزمین مظلوم چقدر باید صبر وتحمل داشته باشند. من در زلزله شمال بسیاری از عزیزانم را از دست داده ام و این عکسها چون خاطره
لحظه ئی
ناگهان
باتیغ
زخم می زند
می لرزند
می رباید
تکه هائی
از قلب خونینم را

ا

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر