Recent Posts

جمعه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۱

اظهارات محمد مرسی در نشست تهران


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

دوشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۱

چهارشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۱

دوشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۱

سهم من غبار و خاکستر شدسهم من غبار و خاکستر شد
نمی‌توانی
چشم مرا بفهمی
دست مرا بگیری
قلب مرا بخوانی

جانم پر از شکنجه‌ی پر شقاوت تاریخ است
قلبم پر از ترانه‌ی خونین
چشمم پر از شکوفه‌های پرپر
و دستهایم ،
پر خاکستر

کسی می‌داند چرا ،
سهم من غبار و خاکستر شد؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

شنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۱

رکورد دار حلقه ها


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed