Recent Posts

چهارشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۳

رسوایی مالی جک استراوارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

دوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۳

شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۳

سامان نسیم، جوان محکوم به اعدام در زندان ارومیه


بفرمایید
سنندج را اعدام کنید
سر مهاباد را ببرید…
بفرمایید
نگذارید کودکان ما به دنیا بیایند
بفرمایید
نگذارید باران ببارد
و نگذارید گیاه بروید
و نگذارید زمین زندگی کند .

«شیرکو بیکس»

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed