Recent Posts

پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۲

بازار گرمی و معرکه گیری ابراهیم نبوی

این ابراهیم نبوی شش ماهه که می خواهد ایران برود !! آخه گوشکوب ایران رفتن که این همه تبلیغات نداره آن هم با چرب ترین تملقات!! تو که جز حجب و حیا دریدن هنری نداری چرا می خواهی ایران رفتن را به یک طرح و پروژه سیاسی تبدیل کنی و کمپین راه بیاندازی؟! هی نشستی سر بی صاحب را می تراشی!! هیچ مذاجی به این پروژه بازگشت به ایران دل نمی بندد مگر این که دچار سوء هاضمه سیاسی باشد، تو که نمی توانی خوب را تحسین کنی لااقل بد را تائید نکن و آن چنان را آن چنان تر نساز!! و به خلق روزگار درس دروغگویی و تزویر و تقلب و دورویی نده ! برو ایران که برایت  قدح آبدوغ خیار و مغز پسته آماده کردند!


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر