Recent Posts

دوشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۱

سهم من غبار و خاکستر شد



سهم من غبار و خاکستر شد
نمی‌توانی
چشم مرا بفهمی
دست مرا بگیری
قلب مرا بخوانی

جانم پر از شکنجه‌ی پر شقاوت تاریخ است
قلبم پر از ترانه‌ی خونین
چشمم پر از شکوفه‌های پرپر
و دستهایم ،
پر خاکستر

کسی می‌داند چرا ،
سهم من غبار و خاکستر شد؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

۱ نظر:

  1. در جائی که دزدهای حکومتی میلیارد، میلیارد میدزدند، سهم جنازه های ما هم یک کمپرسی است!

    شرم بر شما که نه به زنده هایمان احترام گذاشتید و نه به مُرده هایمان!

    پاسخحذف