Recent Posts

دوشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۰

آشنایی با تروریست هادی عامری که در سفر به آمریکا، نوری مالکی را همراهی می کند
آشنائي با هادي عامري که به عنوان وزير تجارت، مالكي را در سفر به آمريكا همراهي ميكند
هادي عامري از طرف سرلشگر پاسدار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه، مالكي را در اين سفر كنترل ميكند كه از خطوط رژيم در مورد مجاهدين تخطي نكند!!

مشخصات.
هادي فرحان عبدالله العامري ملقب به ابو حسن عامري با نام ايراني هادي عامري در نظام ولايت فقيه رژيم آخوندي شناخته ميشود.
وي متولد 1333 استان ديالي است. همسر او ايراني وكرد مهاجر از شهر ايلام مي باشد. فرزندانش در ايران (كرمانشاه) زندگي مي كنند. (اين اطلاعات مربوط به 2007 است و آخرين وضعيت زندگي بچه هايش را نداريم)
هادي عامري يك خانه در ايران – تهران در شهرك سازماني مفتح سپاه ( شهرك سازماني فرماندهان قرارگاه رمضان و نيروي قدس سپاه ) در بلوار طاق بستان دارد.
سابقه فعاليت در ايران
- ابوحسن در سال هاي 1361 (1982) از مسئولين مجلس اعلاء درتهران بود.
- زمان جنگ ايران و عراق از فرماندهان گردانهاي نيروي زميني سپاه بود. مدتي از مسئولين معاونت اطلاعات و سپس مسئول عمليات 9بدر شد.
- در سال 1370 (1991) باقر حكيم (رئيس وقت مجلس اعلاي عراق) مسئوليت عمليات داخل خاك عراق را به وي محول كرد. ابو حسن با حفظ سمت مسئول عمليات 9 بدر، مسئوليت عمليات داخل عراق را نيز بر عهده داشت.
- در سال 1376 به رياست ستاد 9 بدر منصوب شد.
- پس از بركناري ابو علي بصري فرمانده 9 بدر، وي معاون ابو مهدي مهندس فرمانده 9 بدر شد.
- در سال 1381 (2002) وي بجاي ابو مهدي مهندس به فرماندهي سپاه بدر منصوب گرديد.
- هادي عامري در دانشگاه امام حسين سپاه دوره دافوس (دانشكده فرماندهي و ستاد) را گذرانده است.
سوابق هادي العامري در عراق
- پس از سقوط حكومت سابق و به هنگام شروع عمليات ورود نيروهاي 9 بدر به خاك عراق ، هادي عامري فرمانده محور مياني نيروهاي سپاه قدس (در پوش 9 بدر) را بعهده داشت . اولين بار از محور مهران وارد شهر بدره و كوت شد و سپس به عماره رفت. و فرماندهان قرارگاه ظفر رمضان (نيروي قدس سپاه) نيز به همراه عامري وارد خاك عراق شدند.
- عليرغم سقوط حكومت سابق, هادي عامري طي دوران بعد از سقوط دولت سابق روابط بسيار نزديكي با فرماندهان نيروي قدس برقرار كرده و بارها براي ارائه گزارش به آنها و همچنين گرفتن خط و خطوط كار به ايران سفر كرده است. (بعنوان يك افسر نيروي قدس)
- هادي عامري با بالاترين فرماندهان نيروي قدس سپاه سرلشگر پاسدار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس و سرتيپ پاسدار ايرج مسجدي و سرتيپ پاسدار احمد فروزنده فرماندهان قرارگاه رمضان و ساير فرماندهان سپاه ارتباطات و جلسات تنگاتنگي در اين ساليان داشته و دارد و دستورات كارش را مستقيماً از سرلشگر پاسدار قاسم سليماني دريافت كرده و ميكند .
- بعنوان يكي از فرماندهان سپاه قدس بعداز سقوط دولت سابق مخفيانه به ايران ترددهاي متعددي براي دادن گزارش و دريافت خط و خطوط داشت. و نقش جدي در استقرار نيروهاي قدس بعداز سقوط دولت سابق و راه اندازي دستگاه تروريستي اش داشت از جمله ترددهاي مهم در آن زمان:
-در تاريخ 820131 از كوت به كرمانشاه رفت و در ايران جلساتي با فرماندهان نيروي قدس داشت.
- در تاريخ 820210 در كرمانشاه با ابوذر خالصي كه روز قبل از آن از بعقوبه به كرمانشاه آمده بود جلسه داشت و خط وخطوط جديد را از سرتيپ پاسدار جعفري دريافت كرد.
o در تاريخ 830209 در جلسه اي در اهواز با فرماندهان قرارگاه فجر شركت داشت و ملاقاتهايي نيز در منطقه مرزي با فرماندهان نيروي قدس داشته است .
- هادي عامري بعنوان نماينده از مجلس اعلا به مجلس عراق رفت و در مجلس قبل رئيس كميسيون امنيت و دفاع بود, مطابق خواسته رژيم آخوندي خط و خطوط امنيتي و طرحهاي ويژه اي كه با هدف سركوبي مخالفين, نحوه نفوذ شبه نظاميان بدر در ارتش و پليس و توطئه عليه مجاهدين را از اين طريق و در پوش قانون كميسيون امنيت دنبال ميكند.
دريافت حقوق از سپاه قدس :
- بعد از سرنگوني حكومت سابق طبق سندي كه اسامي بيش از 32000 نفر از عوامل نيروي بدر كه بعنوان اعضاي نيروي قدس در عراق حقوق دريافت ميكردند بدست مقاومت ايران رسيد (كه در لندن افشا شد) در اين سند ابوحسن (هادي) العامري بعنوان يكي از فرماندهان نيروي قدس سپاه با كد حقوقي اش 3829597 و شماره حساب بانكي او 3014 ذكر شده بود كه ميزان حقوق يك سرتيپ پاسدار را به او پرداخت ميكردند. (مبلغ 2601783 ريال در آن سند ذكر شده است)
فرمانده و پيش برنده خط ترور و جنگ طائفه اي در عراق
درسالهاي 84- 85 درزمان نخست وزيري جعفري كه بيان جبر وزيركشور بود، هادي العامري جهاز مركزي را بدستور خامنه اي بعنوان يك ارگان سراسري اداره كننده جوخه هاي ترور جهت كشتار مخالفان بكارگرفت واين ارگان درهماهنگي با نيروهاي بدر كه دروزارت كشورعراق بصورت گسترده اي درآن زمان نفوذ كرده بودند فعاليت تروريستي خود را گسترش داد .دروزارت كشور سرلشگر احمد الخفاجي ازمعاونين وزارت كشور و سرلشكر محمد نعمه معروف به ابوذوالفقار مدير نيروي پشتيباني وزارت كشور وابومنتظرحسيني همكاري نزديكي با هادي العامري دراين رابطه داشته اند وعلاوه برآن معين الكاظمي رئيس شوراي شهر بغداد و ابوجهاد مدير دفتر حكيم با وي همكاري ميكردند. هادي العامري از رياست كميسيون امنيت ودفاع مجلس حداكثر سواستفاده را در پيشبرد جوخه هاي ترور وحذف مخالفين كرد.
فرمانده شبكه ترور عليه نيروهاي ائتلاف
- درمرداد ماه سال 85 بعد از اجراي طرح امنيتي بغداد برعليه شبه نظاميان توسط نيروهاي آمريكائي، هادي العامري براساس توجيه نيروي قدس، شبكه هاي ترور جديدي برعليه نيروهاي آمريكائي دربغداد سازمان داد. اين شبكه هاي ترور با بخدمت گرفتن فرماندهان باسابقه وقديمي بدر بعنوان فرمانده واستفاده از عناصرانصار بدر وشبه نظامياني كه به ايران براي آموزش اعزام شده بودند ،سازماندهي شد .ازآن زمان اين شبكه ها بصورت گسترده وارد عمليات عليه نيروهاي ائتلاف درعراق با استفاده از بمب هاي جهت دار ،تك تيرقناسه وموشك هاي مختلف شدند كه تاكنون نيز اين فعاليت بصورت مخفيانه ادامه دارد . يكي ازكساني كه با وي دراين زمينه همكاري عملي دارد علي فكري در جادريه مسئول حركات(جنبشها) درجادريه بود
- هادي العامري عليرغم اينكه درظاهر مخالفت خود را با ادامه ترور وناامني درپارلمان مطرح ميكند ولي همزمان خود اداره كننده اصلي شبكه هاي عملياتي درارتباط با نيروي قدس درعراق بود. و در هماهنگي نزديكي نيز با ابومهدي مهندس وابومصطفي شيباني ازسرشبكه هاي اصلي تروريستي نيروي قدس درعراق فعاليت ميكرد.
- يكي ديگر ازفعاليت هاي هادي عامري مخالفت با شوراهاي بيداري وهمچنين مخالفت با تشكيل شوراهاي پشتيباني مربوط به تشكل هاي شيوخ بطورخاص دراستانهاي جنوبي عراق ميباشد . دراين رابطه هادي عامري درهمكاري با عمار حكيم پسرعبدالعزيز حكيم طي سال اخير فعاليت هاي مشترك گسترده اي را دنبال كرد.
مأموريت اصلي هادي العامري “نابودي مجاهدين در عراق“
- دريكي ازگزارشات محرمانه مجلس اعلي كه براي نيروي قدس به تهران ارسال شده آمده است :”جدي ترين فعاليت ابوحسن عامري نابودي منافقين شده است! .او مستمرا با شخصيتها وعناصرمختلف تماس گرفته و به اين و آن ميگويد عليه منافقين چكار بايد بكنند وبراي هركس تكليفي مشخص ميكند .او صبح تا ظهر در پارلمان كار ميكند و بعد از ظهر تا شب هم در دفترش مستمر فعاليت ميكند. ”
- مأموريت اصلي ابلاغ شده از فرماندهي نيروي قدس به هادي عامري “تمركز روي اخراج مجاهدين ازعراق“ است. از جمله خطوطي كه در اين رابطه دنبال كرده:
o در فروردين ماه سال 85 (آوريل 2006) نيروي قدس به هادي العامري ماموريت داد تا از طريق پارلمان جديد عراق توسط عوامل خود در پارلمان روي طرح اخراج مجاهدين از عراق كار كند. هادي العامري به همراه 6 تن ديگر از عوامل نيروي قدس درپارلمان عراق كميسيون طرح اخراج را از طريق كميسيون امنيت پارلمان در هماهنگي با كاظمي قمي سفير رژيم در عراق دنبال ميكنند.
o دراسفند ماه سال 1385 (مارس 2007) ازطرف نمايندگان ليست ائتلاف موحد درپارلمان عراق به رهبري ابوحسن عامري طرحي مطرح ميشود كه نيروهاي دولت عراق بايد دراطراف قرارگاه اشرف مستقرشده وعناصرعراقي را كه ميخواهند به اشرف ميروند كنترل كنند. هادي عامري دبيركل بدر بهمراه يك كميته هفت نفره ازنمايندگان ليست ائتلاف موحد درپارلمان كه شيخ جلال الدين صغير وعباس بياتي نيز درميان آنها بودند ،بسراغ جواد بولاني وزيركشور رفته وبه نمايندگي پارلمان مطرح ميكنند ،وزارت كشور بايد با نيروهاي تحت امرخود قرارگاه مجاهدين را محاصره نموده وكنترل آنجا را برعهده بگيرند و به اين ترتيب وزير كشور را تحت فشار قرار ميدهند .
o هادي العامري دريكي از جلسات داخلي بدر درباره مراحل اجراي هدف “نابودي مجاهدين اشرف“ گفت: “هدف ما اين است كه در قدم اول:
- كنترل پادگان اشرف را توسط ارتش از امريكاييها بگيريم
- سپس نفرات قرارگاه اشرف را سرشماري و وسايل و تجهيزاتشان را آمار گيري كنيم
- با كنترل در ورودي اشرف مانع هر ترددي به اشرف بشويم
- پرونده براي محاكمه قضايي تعدادي از آنها درست كنيم
- بجز محاكمه شوندگان مابقي را مجبور به بازگشت به ايران و يا ترك اشرف بكنيم. ”
- هادي عامري دراوائل ارديبهشت ماه 86 (مي 2007) در اجراي خط نيروي قدس اقدام به صدور يك بخشنامه براي عناصر بدر ددراستان ديالي نموده كه دراين بخشنامه ازآنها خواست نفرات عراقي را كه سراغ مجاهدين دراشرف ميروند ،شناسائي كنند . واسم ومشخصات وآدرس آنها را براي سازمان بدر گزارش نمايد . هادي عامري صريحا مطرح ميكند نفراتي كه به قرارگاه اشرف ميروند بعنوان تروريست محسوب ميشوند
- هادي عامري براي فشار آوردن به دولت عراق براي اخراج مجاهدين دراشرف يكسري پرونده هاي تهيه شده توسط وزارت اطلاعات ايران را ازشخص قاسم سليماني تحويل گرفته وبه مراجع قضائي عراق بعنوان شكايت براي پيگيري تحويل داده است

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر