Recent Posts

چهارشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۸

دو نکته


نکته اول

آقای جورجو کنچلیری شهردار شهر فرمینیانو که در استان مارکه ایتالیا قرار گرفته است ، در یک اقدام بی‌سابقه، در حمایت از قیام مردم ایران و به یاد و خاطره «ندا » پرچم شیر و خورشید نشان ایران، و هم چنین عکسی از ندا که به نماد و سمبل قیام مردم ایران تبدیل شده است را بروی ساختمان شهرداری، که مشرف به میدان شهر است نصب کرده و در معرض دید شهروندان قرار داده است

شهر فرمینیانو زادگاه دوناتو برامانت بزرگترین معمار و هنرمند دوره رنسانس ایتالیا است که در سال 1444 در این شهر قدم به عرصه وجود گذاشت برامانت در دوران شکوفایی هنر معماری و مجسمه سازی ایتالیا می‌زیست و به همراه دو هنرمند بزرگ میکل آنژ و رافائل به تجدید بنای کلیسای تاریخی سن پیترو پرداخت

دو عکس از این ساختمان شهرداری گرفتم تا در ایران نسل جوان ایرانی ببینند که استقامت و پایداری آن‌ها مرزها را درنوردیده، و امروز جهان شاهد آزادی طلبی مردم ایران استنکته دوم
امروز یکی از هموطنان عزیز بهائی برایم شعری فرستاده، و نوشته است اسم من فلورا ، ایرانی، و ساکن برزیل هستم 30 سال پیش وقتی که دانشجوی دانشگاه آریامهر بودم بخاطر بهائی بودنم مجبور به ترک ایران شدم و این شعر زیر را سالها درون قلبم نهفته‌ام حال به تو تقدیم می‌کنم که در سایتت بگذاری

- به روی چشم فلورا عزیز اگر چه خودم آدم مذهبی نیستم ولی برای تمام ادیان احترام می‌گذارم و احساس غرور می کنم که یک هموطن بهائی به بادبان من سر می‌زند
این هم شعر فلورا عزیز


.اين كلمات از قلب تراوش كرده و اميدوارم كه به قلب لطيف همه بنشيند.

با نهايت محبت، فلورا


دين تو با دين مندين براي نزديك كردن قلبهاست

دين تو با دين من با هم، هم صداست

اين جدايي ها در راه رسيدن بخدا، اشتباهست

علت آن تعبير در حرف خداستدين به حرف نيست، نكته ايست نا پيدا

نفحه ايست در قلبها, وعده ايست پنهان، عهديست با خدا

اعتقاداست بر عدالت، حركتيست با اعتبار

نوريست از جلال رحماني، ايمانيست به حيات روحانيدين براي پاك كردن قلبهاست,

دين تو با دين من با هم ، هم صداست

اين جدايي ها در راه رسيدن بخدا، اشتباهست

منشاٍ آن جزئيات است نه در اصلِ كلامگر روي ما باز و سر ما بي حجاب، به عنوان مثال

اين نباشد انگيزه اي بهر گناه. اصل مطلب پاكدامنيست با حرمت ما

چادر ما عفت است و عصمتِ ما

هرچه بر سر ميكنيم بر پيكر ماست

قلب طاهر, چشم پاك حافظ ماست، چادر حفظِ حجاب دربر ماستدين براي پيوستن قلبهاست

دين تو با دين من با هم ، هم صداست

اين جدائي ها در راه رسيدن بخدا،اشتباهست

موجب آن دوريست از نصِ كتابدين ها همه در اصل حرف از احكام الهي ميزنند

تفسيرات جورواجور ، توافق بين اديان را بهم زد

هر چه آمد از آسمان، بي گمان

بهر ايجاد عدل است و انصاف و امنييت بين مردمان

جان مردم ، مال مردم، افكار مردم، در امان است در دستور كتابدين براي روشن كردن قلبهاست

دين تو با دين من با هم ، هم صداست

اين جدائي ها در راه رسيدن بخدا،اشتباهست

ريشه آن بي ايمانيست و دخالت در كار خدادين مال خداست، بعد پيغمبر، حجتِ آن است كتاب

ولي، آيا كسي ياد خدا ست، كتاب و پيغمبر كه هيچ

دين كجا بود؟ ايمان كجاست؟ حرفهاي جان بخش كجاست؟

هر كسي طوري طريقي ، وفق ميدهد، دين را با افكار خود،

الهي آنچه مي پندارند، نباشد دور از احكام كتاب

دين براي شاد كردن قلبهاست

دين تو با دين من با هم ، هم صداست

اين جدائي ها در راه رسيدن بخدا،اشتباهست

باعثِ آن افكاريست بي اساسديني كه حرف باشد و در عمل درد عذاب، دور از خداست

دين راستي و نماز، دين خداست، دين اعمال پاك و بي ريا

دين راهيست براي اتحاد

دين نيروايست از قدرت فضل خدا

دين من با دين تو در قلب ماستدين تو با دين من با هم يك صداست

آن صداي مهر است و صداي دوستي

صداي محجوب وفاداري،

صداي آرزوهاي پاك نهاني،

صداي شيرين سلام با روبوسي،

صداي مناجات و دعا در درگاهِ الهيصداي فرياد قلب، از دست مردمانِ ظالم صفت، از دورئي و دروغگوئي

صداي خنده، بدون ترس از جنگهاي آينده،

صداي قدم هاي مسافر، عزيزانِ دور از آشيانه

صداي يك تن خسته، فرسوده از كار و كسب روزانه

صداي عبادت با خلوص نييت، در غروبها، توي خانهصداي عروسي با آوازهاي قديمي

صداي بارداري، گريه نوزاد در هنگام زايماني

صداي پذيرائي از دوستان، در عين نا آشنائي

صداي ما، در شلوغي هاي مهمانيصداي خدا حافظي با قلبِ پر از غم از فراقِ دوري

صداي اشك در هنگام گرفتاري

صداي نهيف اميدواري، به اميد روزهاي لطيفِ رويائي

صداي بي صدائي ، در بارگاه الهيصداي برخورد ترانهٔ قلب من با شعرهاي لطيفِ روح تو

صداي حرفهاي دل من با دل تو

با يك دنيا خوشحالي در ديدار دوبارهٔ توفلورا دليرى شرافت – بهائى

تقديم به كسانى ك جانشان را فدا كردن تا شايد ديگران حقيقت را ببينند.برزيل ، آراكاجو،

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر