Recent Posts

جمعه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۶

به کدامین گناه ، مگر می‌شود

به کدامین گناه نھاد دوستى و مھر را بردارمی‌کشید؟
به کدامین گناه صداى عدالت وجوانى و شور را بر دار می‌کشید؟
به کدامین گناه حس واحساس و محبت به وطن را بردار می‌کشید؟
به کدامین گناه فریاد حق و آزادى ملت در بند را بردار می‌کشید؟
به کدامین گناه زبان گویاى بلوچ و بلوچى را بردار می‌کشید؟
به کدامین گناه نکرده بى گناه را با دارگناه , گناھکار می‌کنید؟
به کدامین گناه ,بکدامین گناه

مگر می‌شود نھاد مھر ودوستى و محبت را ھم اعدام کرد؟
مگر می‌شود صداى آزادى و حق طلبى را اعدام کرد؟
مگر می‌شود ملت اعدام شده را صدھا بار اعدام کرد؟
مگر می‌شود روشنایى و نور و دانش را اعدام کرد؟
مگر می‌شود تمام انسان وانسانیت را اعدام کرد؟
مگر می‌شود بویش خوش گُل را با چیدن از بین بُرد؟
مگر می‌شود از زاد و ولد مھر نھادھا جلوگیرى کرد؟
مگرمی‌شود , مگرمی‌شود
اى مادارن و دختران وطنم بلوچستاناى فرشتگان پروبال شکستۀ زمان
دیگر باره غرشى کنید بسان باران
ھزاران بزایید مھرنھادھا ھزاران

کوران دامنى

دوستان در کانون وبلاگ نویسان ایران برای حمایت از مهرنهاد وبلاگی را فعال کرده‌اند ، تا صدای عدالت و فریاد حق او در بهشت بی‌خبری ما خاموش نگردد . در سرزمینی که به هر گوشه آن داری برپا است و در خیابان‌های ستم دیده آن هر کسی برای نان گرسنگی دیوانه‌وار آمد و رفت می‌کند و هر کسی با سوزن تسلیم زندگی ، داستان خود را می‌دوزد در این میهن هزار زندان
.
فراخوان کانون وبلاگ نویسان ایران برای نجات جان آقای مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر