Recent Posts

پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۵

سلامی دوباره به ارنستو چه گوارا


14 ژوئن زاد روز ارنستو چه گوارا
سلامی دوباره بر این سمبل و اسطوره ‌ای که هنوز زنده است

هنوز تصویر و نام او را در جنبشهای دانشجویی در تمام جهان می‌بینیم
در مبارزات زحمتکشان ، در راه پیمایی صلح طلبان ،
در خیزشها و قیامهای سرکوب شده خلقهای ستمدیده جهان و هنوز محبوب است
محبوب در میان جوانان نیازمند آزادی ، جوانان جستجوگر برابری و عدالت

« چه» تنها عیبی که داشت این بود که حرفش را می‌زد
آنچه که باور داشت می‌گفت . حرفش را می‌زد حتی به دشمن‌اش
و به خاطر همین امروز هزاران جوان او را به یاد می‌آورد

و بخاطر همین دخترم بروی کیف پشتی که هر روز به مدرسه می‌برد
. به خط درشت و خوانا نوشته است
تا زمانیکه در جهان حتی یک انسان در زنجیر باشد ، هیچ انسانی آزاد نخواهد بود
ارنستو چه گوارا

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر